Kontakt

DANE SPÓŁKI
EL-MAR Sp. z o.o.
42-700 Lubliniec, ul. Sportowa 1
NIP: 576-157-80-57
REGON: 362041381, KRS 0000567736
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
www.el-mar.pl
www.el-mar.sklep.pl