Inwestycje:

Home Page / / Galeria / Usługi / Realizacje / Inwestycje

galeria w trakcie opracownaia

Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa ulic Ofiar Katynia, Spiechowicza, Broniewskiego Skubisza w Rzeszowie

2019-12

Rzeszów

2 002 999,99 PLN

Zobacz
galeria w trakcie opracownaia

Budowa oświetlenia drogowego dróg gminnych w Kośmidrach gm. Pawonków

2019-12

Pawonków - Kośmidry

665 839,53 PLN

Zobacz
galeria w trakcie opracownaia

Przebudowa ciągu liniowego SN relacji RS Morów – Kopermiki. Etap II Odcinek od RS Morów do stacji transformatorowej Kijów w celu osiągnięcia koncepcji sieci inteligentnej (SMART) TAURON

2019-10

Morów - Koperniki

2 669 100,00 PLN

Zobacz
galeria w trakcie opracownaia

Modernizacja linii SN Bodzanów – Pokrzywna odc. słup nr 58 – Pokrzywna w celu osiągnięcia koncepcji sieci inteligentnej (SMART) TAURON

2019-09

Pokrzywna - Jarnołtówek

674 347,50 PLN

Zobacz
galeria w trakcie opracownaia

Budowa oświetlenia na ulicach miasta Zamość

2019-09

Zamość

695 338,59 PLN

Zobacz
galeria w trakcie opracownaia

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Zatorskiej DK44 od ronda ks. Kanonika S. Górnego do ul. Ceglanej w Oświęcimiu

2019-06

Oświęcim

279 919,46 PLN

Zobacz
galeria w trakcie opracownaia

Przebudowa ulicy Armii Krajowej, Fabrycznej i Plebiscytowej na odcinku od ulicy Londzina do ulicy Ozimskiej w zakresie oświetlenia ulicznego w Opolu

2019-04

Opole

1 003 829,78 PLN

Zobacz